Aktuální informace z Centra Euroguidance – leden 2018

Sdílíme příležitosti a zdroje pro kariérové poradce, které v následujícím období nabízí české Cenrtum Euroguidance:

Těšíme se na další spolupráci s vámi v období 2018 – 2020, na které bude dále podporována činnosti celoevropské sítě Evropskou komisí. Euroguidance Network je jedním z Policy Networks pod programem Erasmus+ a je tvořený národními centry Euroguidance v 35 evropských zemích.

Priority sítě Euroguidance jsou i nadále posilování evropské dimenze celoživotního poradenství a podpora evropské mobility.

Evropská síť rozvíjí své nové webové stránky www.euroguidance.eu, kde se můžete seznamovat s aktivitami v sektoru poradenství v Evropě. Doporučujeme se seznámit i s přehledem aktivit celé sítě, každoroční publikací Highlights – český překlad zde

S kolegy ze zahraničních center budeme spolupořádat studijní návštěvy, semináře a konference, na které se můžete těšit. Publikujeme jejich zajímavé materiály, například novinky ve francouzském poradenském systému si můžete přečíst zde

Nadále budeme podporovat rozvoj kariérového poradenství v ČR prostřednictvím Národní ceny kariérového poradenství ve spolupráci se Slovenskem i dalšími evropskými zeměmi. K ocenění z posledního ročníku (zde) připravujeme sborník se všemi přihlášenými příspěvky. Na jaře 2018 vyhlásíme 10. ročník NCKP a uvítáme vaše přihlášky s příklady z praxe kariérového poradenství. Na konferenci spojené se slavnostním oceněním a veletrhem příspěvků v září 2018 plánujeme pozvat zástupce z ostatních zemí, kde národní ceny pořádají.

Do roku 2020 proběhnou 4 tradiční velké mezinárodní semináře Cross Border (Rumunsko, Slovinsko, Slovensko a Portugalsko) s účastí českých poradců, kterou hradíme z rozpočtu Euroguidance. Podobně ještě proběhnou také menší příhraniční semináře ve spolupráci se všemi přímými sousedy ČR.

Chystáme další ročníky odborné mezinárodní konference ke kariérovému poradenství, výstupy z 2. ročníku jsou zveřejněny na stránkách konference www.konferencekp.cz – přímý odkaz na jednotlivá vystoupení hlavních řečníků zde a krátký film, který vznikl z konference jsme publikovali – zde

Publikovali jsme další číslo slovensko-českého časopisu Kariérové poradenství v teorii a praxi – k přečtení zde a pokud vás zajímají i předchozí čísla časopisu, naleznete je v sekci publikace

Na stránkách Euroguidance zveřejňujeme novinky i akce ostatních organizací, které jsou relevantní pro rozvoj dovedností kariérových poradců a odborníků v této oblasti. Na hlavní stránce Euroguidance najdete jejich aktualizovaný přehled v kalendáři akcí. Aktuálně tam naleznete například seminář pořádaný v rámci nového projektu Erasmus+ KA2 zaměřeného na kvalitu v kariérovém poradenství, více zde

Na závěr upozorňujeme na možnost podat žádost (KA1 Erasmus+) o grant na mobilitu poradenských pracovníků pracujících s dospělými zde a obdobně v dalších sektorech, organizace s poradci v sektoru práce s mládeží mají možnost i více termínů ročně zde

S pozdravem

Vás tým Centra Euroguidance v ČR