Mgr. Petr Chaluš

Profesní hodnoty

Kariérové poradenství považuji za humanistický sektor, který podporuje svobodnou, demokratickou kariérovou cestu každého člověka. Vnímám jako důležitá práva na celoživotní vzdělávání a kariérový rozvoj všech občanů, odstraňování nerovných příležitostí. Jednou z cest k tomu je systémové nastavení rozvoje kariérových kompetencí v rámci formálního i neformálního vzdělání.

Komu pomáhám a jakým způsobem

Jsem metodický pracovních v oblasti kariérového vzdělávání a kariérového poradenství. Absolvoval jsem magisterský obor pedagogika, mám kvalifikaci např. v oblasti osobnostní a sociální výchovy, sociální pedagogiky, absolvoval jsem psychoterapeutický výcvik, a další vzdělávání v oblasti kariérového poradenství. Pracoval jsem jako výchovný poradce inovativní státní základní školy. Aktuálně se věnují podpoře kurikula a mezinárodní spolupráce v kariérovém poradenství a kariérovém vzdělávání. Organizuji konference a vzdělávací akce v této oblasti, lektoruji workshopy, které podporují rozvoj kompetencí kariérových poradců a učitelů.

Úspěchy

Podílím se na rozvoji sítě Euroguidance na národní a evropské úrovni. Přináším inspirace z kurikula kariérového vzdělávání v evropských zemích do ČR. Spolupracuji s mnoha zajímavými lidmi na inovacích ve prospěch poradců a učitelů, i široké veřejnosti.

Kontakt

Petr Chaluš