Mgr. Michal Parlásek

Profesní hodnoty

Svoji profesní hodnotu vidím v tom být jako kariérový poradce užitečný, poskytovat kvalitní, profesionální a pokud možno ne medvědí službu.

Komu pomáhám a jakým způsobem

Rád pomáhám komukoli, kdo má zájem na rozvoji sebe sama. Za předpokladu, že máme mezi sebou vyjasněno, v čem by ta pomoc měla spočívat a jakými se řídí pravidly.

Úspěchy

Jako největší úspěch mé kariéry vnímám to, že jsem se v Plzni sešel se skvělými lidmi - kolegy, se kterými jsme vytvořili Info Kariéru. Přes ocenění v rámci národních cen kariérového poradenství jsme se pak dostali k další úžasným lidem (mnozí z nich jsou členy tohoto Sdružení) v ČR, ale i v Evropě...

Kontakt

tel: 734 311 901
Michal Parlásek