Michaela Cuřínová

Profesní hodnoty

Láska, sebepřijetí, učení

Komu pomáhám a jakým způsobem

Dovednosti v oblasti kariérového poradenství používám v rámci koučinku zaměstnanců ve firmách. Pomáhám jim uvědomit si své silné stránky, definovat si svoji vizi, cíle a jejich další směřování.

V rámci dotačních programů školím zaměstnance v oblasti sebepoznání, komunikace a motivace.

Úspěchy

Jsem vděčná za každý rozhovor, který klienta posune v jeho přemýšlení o práci, kariéře a vede k definování cíle a kroků k jeho dosažení.

Kontakt

tel: +420 602 287 453
michaela-curinova