Magda Shymon

Profesní hodnoty

Podpora, spolehlivost, výsledky, kreativita, seberozvoj, vděčnost, smysluplnost a work life balance. „Žít život s vědomím volby.“

Komu pomáhám a jakým způsobem

  • Kariérové poradenství je nedílnou součástí mého života vlastně už od dob studií, kdy jsem vedla první semináře s tématem přípravy na pohovor, psaní CV a rozvoje měkkých dovedností pro studenty VŠ. V provázení lidí cestou k lepšímu sebepoznání, osobnímu rozvoji a uspokojivým kariérním rozhodnutím pokračuji do teď, přibližně od roku 2006. Přestože jsem povoláním psycholožka a terapeutka, tak jsem kariérové poradenství nikdy neopustila a je mojí srdcovou záležitostí.
  • Spolu se seberozvojem sobě vlastním jsem rozvíjela i portfolio služeb v poradenském a kariérním centru pro studenty na VUT v Brně. Poskytovala jsem konzultace v projektu Stáže pro mladé a mám zkušenosti i se studenty ZŠ a SŠ. Ve své soukromé praxi vítám klienty různého věku.
  • V práci s klienty využívám různé pomůcky a aktivity z nejrůznějších přístupů, v kterých mám vzdělání (systemika, koučink, NLP, gestalt, navigace v povolání, práce s kartami).
  • Tvorbou a nabídkou pomůcek nejen pro kariérové poradce,konkrétně autorských karet jako jsou SILNÉ STRÁNKY, SVĚTEM HODNOT, MOŘE EMOCÍ, KARTY S PŘÍBĚHY nebo ŽIVOT JE ŽIVOT a online webové aplikace pro karty, pomáhám i ostatním pomáhajícím profesionálům pomáhat a rozvíjet kreativitu a intuitivní stránku osobnosti jejich klientů.

Úspěchy

Jsem pyšná, že se mi podařilo dát život Terapeutickým a lektorským pomůckám b-creative a spolu s tím získat ocenění za podporu kreativity kariérových poradců NCKP 2014. Za úspěch považuji i to, že jsem byla zvolena předsedkyní AVŠP v roce 2012.

A v neposlední řadě, že se mi podařilo využít příležitostí, které mi život nabídl (zejména ve vzdělávání) a jsem tím kým jsem a umím, co umím. Že se mi daří posouvat o krok dál nejen své klienty, ale inspirovat i kolegy z řad kariérních poradců a psychologů.

Kontakt

magda-shymon