Jana Galová

Profesní hodnoty

Osobnostní a profesní růst, vzdělávání, kreativita, samostatnost, rozmanitost, smysluplnost, spolupráce, pozitivní přístup.

Komu pomáhám a jakým způsobem

Aktuálně podpora školních kariérových poradců a poradkyň ve Zlínském kraji. Vzdělávání, síťování, individuální konzultace, tvorba metodiky. Mám zkušenosti s poskytováním kariérového poradenství různým cílovým skupinám (nezaměstnaní, ženy na RD, děti). Snažím se propojit kariérové poradenství s dalšími obory. Mám vzdělání v oblasti sociální práce, pedagogiky, managementu, psychoterapie, koučování, marketingových komunikací, zkoušku NSK Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu.

Úspěchy

Spolupráce na zavedení kariérového poradenství do škol ve Zlínském kraji (Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje), vytvoření metodiky a webu Průvodce kariérou (https://pruvodcekarierou.zkola.cz).

Kontakt

jana-galova