Iva Kirovová

Profesní hodnoty

profesionalita, odpovědnost, respekt, diskrétnost, spolupráce, tolerance, empatie.

Uvedené hodnoty doplňují další, jako je přátelství, nezávislost, autonomie, zvídavost, samostatnost a standardní jako je zdraví a rodina.

Komu pomáhám a jakým způsobem

Kariérové poradenství zahrnuje všechny dimenze života, rozsah kariérového poradenství je široky. Klientem kariérového poradce může být kdokoliv, nezávisle na věku, vzdělání nebo životní situaci. V kariérovém poradenství využívám profesní zkušenosti z různých oblastí psychologie, např. psychologického poradenství, zdravotní a klinické psychologie nebo pracovní a organizační psychologie. Pracovala jsem s dětskými klienty i dospělými.

Úspěchy

S plynoucím časem zřejmě dochází ke změnám hodnocení různých životních situací, událostí, etap, rozhodnutí, úspěchů i problémů. Vše je relativní. Záleží i na okolnostech, jaké úseky našeho života se nám vybaví. Sebereflexe je nedílnou součástí nejen poradenství, ale i lidské existence. Minulost nemůžeme změnit, pouze náhled na ni, interpretaci. A ta je pozitivní. Za mnou jsou různé životní křižovatky a dilemata, patrně mě další čekají. Neztratila jsem sama sebe, své hodnoty, ať před nebo po r. 1989. A to považuji za podstatné ve svém životě, za důležitější než údaje o dosaženém vzdělání, kurzech nebo praxi. Zřejmě jsem měla i štěstí na lidi kolem sebe, na jejich porozumění i podporu. A tu mohu eventuálně nabídnout těm, kdo ji potřebují.

Kontakt

iva-kirovova