Helena Pechová

Profesní hodnoty

Komu pomáhám a jakým způsobem

Pracuji zejména se studenty. Hledáme spolu možnosti dalšího rozvoje, ať už mimoškolní aktivitu nebo pracovní zkušenost. Podporuji je ve stanovování si vlastních cílů a plánů rozvoje.

Úspěchy

Jsem vděčná za šíři znalostí, které mohu do poradenství se studenty vnést a také zkušenosti z různých praxí a projektů. Řešíme se studenty témata od psaní životopisu, přes osobní značku až po možnosti zahraničních výjezdů. Také se mi daří tvořit databázi příležitostí k rozvoji pro studenty základních, středních i vysokých škol. Funguje na mém osobním webu a pravidelně ji doplňuji.

Kontakt

helena-pechova