Eva Kavková

Profesní hodnoty

Věřím v to, že klient je největším expertem na svou vlastní situaci a já ho pouze doprovázím na jeho cestě za lepší budoucností.

Komu pomáhám a jakým způsobem

V kariérovém poradenství se soustředím především na mapování skrytého potenciálu a posilování (empowerment) znevýhodněných cílových skupin (migranti/ky, matky malých dětí).
Poskytuji kariérový koučink pro jednotlivce, skupinové poradenství a také kurzy pro profesionály (poradci, pedagogové, psychologové aj.) i širokou veřejnost. Pracuji zejména s dospělými.
Baví mne vnášet do poradenství inspiraci z příbuzných oborů, kterým se věnuji (psychoterapie, personalistika, management, pedagogika).

Úspěchy

Jsem pyšná na to, že jsem vybudovala úspěšně fungující vzdělávací a poradenskou organizaci se skvělým poradenským týmem.
Mám radost z toho, že jsem se podílela na vzniku řady inspirativních příruček nejen pro začínající poradce.
Těší mne řada ocenění za práci, kterou se svým týmem odvádím (Národní cena kariérového poradenství, Zlatá hvězda Evropské komise, Cena DZS).

Kontakt

eva_kavkova