Barbora Kreislová

Profesní hodnoty

Jsem kariérová poradkyně, lektorka komunikačních dovedností a arteterapeutka. Důležitý je pro mě především další profesní a osobnostní rozvoj, který se snažím podporovat také u klientů. Proto se dále vzdělávám, formálně i neformálně. Mými dalšími hodnotami jsou otevřenost, pokora, empatie a humor.

Komu pomáhám a jakým způsobem

Poskytuji individuální i skupinové kariérové poradenství. Nejčastějšími klienty individuálního poradenství jsou dospělí lidé na křižovatce (hledající práci, uvažující o změně) a teenageři (přemýšlející o další vzdělávací cestě). Skupinové workshopy vedu pro třídní kolektivy základních a středních škol.
S klienty pracuji na rozvoji jejich kariérových kompetencí, využívám koučovací přístup i prvky arteterapie.
Podílím se na tvorbě metodických materiálů pro školní kariérové poradce a na rozšiřování povědomí o současné podobě kariérového poradenství.

Úspěchy

S kolegy z plzeňské Info Kariéry jsme získali již několik ocenění v rámci Národní ceny kariérového poradenství za aktivity a materiály, na kterých jsem se podílela. Jako úspěch hodnotím také svoje působení v projektu ZČU Vzděláváním k úspěchu bez bariér, kde jsme pracovali se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Kontakt

barbora-kreislova