Andrea Csirke

Profesní hodnoty

Otevřenost, nadšení, podpora, nasazení a profesionalita.

Chci dělat, co umím a mít možnost pořád se v tom zdokonalovat. Chci dělat věci, které mají smysl a zároveň mi poskytují trvalé uspokojení. Chci být součástí nadšeného týmu, kde budeme spolu tvořit a uskutečňovat smysluplné projekty, prospěšné pro jednotlivce, skupiny a komunitu, a tím přispět pro rozvoj celé společnosti.

Komu pomáhám a jakým způsobem

Baví mě koncepční práce, nastavení a rozvoj systému kariérového vzdělávání v organizaci ve smyslu přísloví Dej člověku rybu a nasytíš ho jeden den, nauč ho rybařit a nasytíš ho na celý život.

Úspěchy

Důležité pro mne je, že pracuji na volné noze. Je za tím hodně trpělivosti, výdrže a ochota držet se vytyčeného cíle za příznivých i méně příznivých podmínek. Důležité pro mne je i to, že se vedle podpory konkrétních lidí podílím také na rozvoji oboru, ve kterém působím. Tím mohu být prospěšná pro odbornou komunitu a celou veřejnost. Je to něco, co mi dává velký smysl. Spolu s kolegyněmi a kolegy jsem založila Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj, z.s. Jsem členem týmu na podporu kariérového poradenství a vzdělávání na školách v několika krajích. V neposlední řadě jsem ráda, že jsem iniciovala a spolu s kolegyní Petrou Šnepfenbergovou napsala e-knihu pro rodiče, jak mohou spolu s dítětem zvládnout volbu povolání.

Kontakt

andrea-csirke