Alice Müllerová

Profesní hodnoty

Důležitá je pro mě volnost a nezávislost v uvažování o pracovním životě. Ráda objevuji sama pro sebe i spolu s klienty nové možnosti, jak se vypořádat s požadavky „trhu práce“. Jsem vedena potřebou důstojné a smysluplné práce. Mé motto by tak mohlo znít – ráda pomáhám těm, kteří se od trhu práce chtějí „osvobodit“.

Komu pomáhám a jakým způsobem

Působím jako poradkyně a lektorka kariérového poradenství. Mými klienty jsou žáci, studenti a dospělí lidé, kteří hledají své místo ve světě práce, i organizace, které poskytují služby kariérového poradenství. Vycházím z přístupu Thomase Dienera a jeho Navigace při hledání povolání. Využívám experimenty, rozhovor a další metody, inspirované poradenskými směry, jako je CH-Q, Sociodynamické poradenství, Patchwork, Mindfulness a jiné. Cílem je především hledání „vlastního pramene“, představy dobrého života a zdrojů k jeho naplnění.

Úspěchy

V průběhu celého mého pracovního života potkávám lidi, se kterými mě těší spolupracovat, kteří mě inspirují, otvírají mi nové obzory a někteří/některé z nich se stávají mými přáteli/přítelkyněmi. Společně se nám povedlo založit tento spolek, kde můžeme vytvářet smysluplné projekty, sdílet a společně tak přispívat k rozvoji kariérového poradenství.

Kontakt

tel: 604983801
Alice-Mullerova