Zpětná vazba na Den pro kariérové poradenství 2024

Dotazník je určen pro účastníky Dne pro kariérové poradenství 2024.

Za vyplnění předem moc děkujeme!

 

Váš názor, prosím, ohodnoťte číselnou škálou:

  HODNOCENÍ PROGRAMU
  1) Kariérový rozvoj v revidovaném rámcovém vzdělávacím programu základního vzdělávání: Petr Chaluš

  2) Proměny světa práce: Inspirace pro kariérové vzdělávání / práci se třídou: Alice Müllerová & Andrea Csirke

  3) Kariérní diagnostika a práce s koučovacími kartami: Sylvie Navarová

  4) Bez předsudků k volbě povolání: jak pracovat s genderovými stereotypy nejen při výběru střední školy: Eva Kavková

  5) Podpora poradenství na školách: Marta Müllerová & Andrea Vorlová

  6) Klub kariérových poradců Praha: Milena Petrová

  7) Síťování kariérových poradců online i offline: Lucie Václavková

  8) Odborné praxe v rámci studijního programu Kariérové poradenství a vzdělávání: Lenka Hloušková

  9) Síťování & naše příběhy k profesi kariérového poradenství

  KOMENTÁŘ K BODŮM 1) - 9)

  10) Celkově Den pro kariérové poradenství 2023

  11) Program semináře jako celek

  12) Prostory semináře

  13) Občerstvení

  KOMENTÁŘ K BODŮM 10)-13)

  14) Jaká témata uvítáte na Dni pro kariérové poradenství 2025?

  Otázka pro ochranu spamů: