Obdrželi jsme hlavní cenu v soutěži Národní cena kariérového poradenství 2022

Sdílíme naši velkou radost z toho, ženáš e-learning Kariérové poradenství pro 21. století, který jsme vytvořili ve spolupráci v mezinárodním týmu v rámci projektu Erasmus+, získal hlavní cenu v soutěži Národní cena kariérového poradenství 2022. To, co nás ale potěšilo ještě více, jsou naši studenti a jejich celková spokojenost s obsahem a formou e-learningu. Zde uvádíme příklady hodnocení kurzu i  jednotlivých modulů, které jsme od nich obdrželi:

 • Využívá evropské a mezinárodní zdroje a zpracovává téma LMI (informací o světě práce), což je pro poradce velmi důležitá oblast a zároveň málo probádaná.
 • Vzhledem k tomu, že již 22 let pracuji v oboru letectví, které prošlo za poměrně krátkou dobu výraznou změnou, bych tento modul (Navigace světem práce) rozhodně doporučila mnohým z mých kolegů, kteří stále nevědí, v jakém jiném oboru by mohli najít uplatnění, či jak zúročit jejich letité znalosti a zkušenosti.
 • Člověk dělá některé činnosti automaticky a díky tomuto modulu (Rozvoj profesionality kariérových poradců) jsem opět nabyla přesvědčení, že je potřeba se někdy zastavit, udělat si čas na sebe a jen tak si popřemýšlet.
 • Upozorňuje na opomíjené oblasti – péče o sebe, riziko vyhoření. Pomáhá ujasnit kompetence.
 • Oceňuji srozumitelný výklad kariérového vzdělávání a způsobu jeho podpory.
 • Určitě bych tento kurz doporučila kvůli norskému modelu oxymorónů, který mi přijde velice zajímavý a využitelný v praxi.
 • Oceňuji zpracování nových témat pro kariérové poradenství v 21.století a propojení výzkumu a praxe. Nadčasové a podnětné.
 • Kapitola o digitálním well-beingu mi přišla nesmírně důležitá, a proto si myslím, že je tento modul Měnící se role kariérových poradců důležitý pro všechny. Pro mě inspirující nový pohled na téma udržitelnosti v poradenské praxi. Líbila se mi část, kde jsem v rámci interaktivního cvičení sestavoval pyramidu (koupím, opravím…).
 • Obsahuje zajímavé úvahy k přemýšlení o proměnách dnešního světa a role poradců (nejistá realita). Zajímavý je také model Hooleyho 7C (digitální kariérová gramotnost) a podněty k rozšiřování možností.
 • Student pojmenovává styly práce kariérového poradce, reflektuje vlastní způsob práce a uvědomuje si, jakou mají digitální technologie vliv na proměnu profese a nároky na celoživotní učení kariérových poradců.
 • Snadná přístupnost, časová flexibilita.
 • Velice se mi líbí pojetí obsahu. Kvantitativně je to tak akorát, člověka to neunaví, protože to není dlouhý souvislý text, ale spíše výtah toho nejdůležitějšího.
 • Je to inovativní a progresivní.
 • Interaktivní a snadné učení.
 • Mnoho inspirativních informací, doprovodného materiálu k zamyšlení, pracovních listů a zajímavé zpracování. Jsou zde odkazy na velmi zajímavé zahraniční tituly a studie.

Děkujeme všem, kteří se na vývoji online kurzu podíleli, ať už přímým zapojením v projektu nebo radou či konzultací, a těšíme se na další uživatele e-learningu!