E-learning pro kariérové poradce: Proměňující se směry profesního rozvoje

Pokud máte zájem o další profesní vzdělávání. Zajímáte se o současné trendy světa práce a kariérového poradenství. Nebo hledáte nejlepší cesty jak pečovat o své klienty i sebe sama.

Rádi bychom vám blíže představili unikátní online nástroj, o kterém jsme vás informovali v předchozím příspěvku. Jedná se o e-learning s vysoce kvalitním obsahem, který nabízí zážitek interaktivního vzdělávání.

Online vzdělávací program byl navržen pro kariérové poradce z různých sektorů, vzdělavatele a lektory, ale i pro studenty akademických programů věnujících se kariérovému poradenství a vzdělávání. Kurz ale jistě ocení i profesionálové z jiných oborů, kteří si chtějí rozšířit své znalosti o světě práce, profesionalitě, kariérovém vzdělávání nebo proměňující se roli kariérových poradců v současném světě.

E-learning vznikl v rámci mezinárodní spolupráce pěti organizací ze čtyř zemí v rámci projektu Erasmus+ „E-learning pro kariérové poradce” (C-Course), jehož koordinaci zajišťovala členka rady našeho profesního sdružení, Andrea Csirke. Díky projektu Erasmus+ kurz staví nejen na široké škále zkušeností vycházejících z rozdílných kulturních a profesních zázemí, ale především na vzájemném učení se a spolupráci. V e-learningu tedy najdete širokou škálu témat včetně poskytování a hodnocení kariérového vzdělávání, nových forem práce, roli digitálních technologií v kariérovém poradenství, etiku i péči o sebe nebo hledání role kariérových poradců, která přispívá k udržitelnému a spravedlivějšímu světu. Model oxymóronů kariérových kompetencí, co-careering, labour market intelligence, nerůst, well-being jsou jen některé z pojmů, se kterými je možné se v rámci studia seznámit. Ti, kteří se chtějí dozvědět ještě více, mohou využít četné zdroje a materiály k dalšímu studiu.

Kvalitní obsah kurzu je zpracován interaktivním způsobem navrženým organizacemi se zkušenostmi v oblasti online vzdělávání. Videa, případové studie, kvízy a cvičení zajišťují studentům atraktivní zážitek z učení. 

Online kurz je otevřen všem studujícím zdarma, dostupný kdykoli a odkudkoli. Díky tomu je vhodným i pro ty zájemce, kteří mají omezené časové možnosti, finanční zdroje, žijí v odlehlejších lokalitách nebo mají jiná omezení svého profesního rozvoje. Tato široká dostupnost je ještě rozšířena pěti jazykovými verzemi kurzu (anglickou, českou, norskou, polskou a slovenskou). 

Design kurzu umožňuje studentům sebeřízené učení: mohou si zvolit moduly, kterým se budou věnovat, jejich pořadí i hloubku, v jaké se do studia ponoří. Mimo to se jim nabízí řada příležitostí pro sebereflexi a hledání způsobů, kterými poznatky začlenit do své vlastní praxe. Po dokončení kurzu je zájemcům dostupná také následná vzdělávací podpora.

Cílem e-learningu Kariérové poradenství pro 21. století je přispět k profesionalizaci komunity kariérových poradců způsobem, který je přístupný široké škále zájemců. Může být však také příspěvkem do diskuse o budoucích cestách profesního rozvoje kariérových poradců, ve smyslu formy i obsahu.

Připojte se ke studentům z celého světa a zapojte se do e-learningu Kariérové poradenství pro 21. století!