Volně dostupný e-learning pro kariérové poradce

Jedná se o interaktivní online nástroj s kvalitním obsahem, který má sloužit pro profesní rozvoj kariérových poradců a jejich vzdělavatelů, a který zpracovává 4 témata:
  • Kariérové vzdělávání
  • Navigace světem práce
  • Měnící se role kariérových poradců
  • Rozvoj profesionality kariérového poradce

Kurz vznikl v rámci spolupráce 5 partnerských organizací v rámci projektu Erasmus+: E-learning pro kariérové poradce (C-Course).

Vzdělávejte se zde: Kariérové poradenství pro 21. století