Knihovnička pro kariérové poradce: Aleš Palán – Raději zešílet v divočině (2018), Jako v nebi, jenže jinak (2019)

Dvě knihy rozhovorů se samotáři Aleše Palána, Raději zešílet v divočině (2018) a Jako v nebi, jenže jinak (2019), možná překvapivě, přinášejí důležité podněty pro kariérové poradce.

Prvním z nich může být sledování kariérních drah hrdinů obou knih, které ukazují různé formy balancování zaměstnání a práce (činnosti). Předkládají před nás otázku, jak by mohly vypadat životy lidí při zavedení základního nepodmíněného příjmu.

V druhém plánu nás knihy nutí k zamyšlení, do jaké míry my, kariéroví poradci, dokážeme akceptovat kariérové volby podobné těm, pro které se rozhodli samotáři z knih. Do jaké míry důraz na rozvoj kariérových kompetencí a zaměstnatelnost dává svobodu volit si méně obvyklé kariérní cíle.

Třetí rovina, kterou v knihách můžeme nalézt, je rovina systémová, která ukazuje potencionální limity systému v případě, že někdo preferuje „jiný“ způsob života.

Knihy nabízejí zajímavá setkání s muži a ženami, která mohou někdy vyvolávat pochybnosti o našich vlastních kariérních rozhodnutích a cílech…

Kateřina Hašková

PALÁN, A. Raději zešílet v divočině. 1. vyd. Praha: Prostor, 2018. 376 s.

PALÁN, A. Jako v nebi, jenže jinak. 1. vyd. Praha: Prostor,2019. 400 s.

Knihovnička pro kariérové poradce představuje knihy, které ovlivnili náš pohled na kariéru a kariérové poradenství. Nejde o odbornou recenzi, ale osobní reflexi, zachycení inspirace, úvahy či otázky, které v nás kniha vyvolala.