Metodický postup pro poskytování kariérového poradenství se zaměřením na 2. stupeň základních škol

V metodice pro ZŠ se autorky Andrea Csirke a Alice Müllerová věnují kariérovému poradenství v širším kontextu školy. Při nastavování služeb kariérového poradenství vycházejí z vize a cílů školy a kromě samotného poskytování poradenských služeb zdůrazňují také roli kultury školy pro rozvoj kariérových kompetencí žáků.

Metodický materiál pro nastavení kariérového poradenství na 2. stupni ZŠ, který vznikl v tomto roce v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje, který realizuje Asistenční centrum Impuls pro kariéru a praxi, při Jihočeské hospodářské komoře, je ke stažení zde.