Nový projekt: Erasmus+ KA1 “Vzdělávací mobilita jednotlivců”

Sdružení v roce 2019 uspělo s žádostí do programu Erasmus+ a může tak své členy vyslat během následujících dvou let v rámci sítě Accademia na studijní pobyty a stínování. Chtěli bychom, aby tyto mobility vedly k rozvoji činnosti a aktivit Sdružení, sdílení a síťování, proto k účasti na paušálem hrazeném zahraničním pobytu přednostně vyzveme aktivní členy SKPKR. Co je potřeba pro výjezd splnit / udělat?

  • Být členem Sdružení a mít řádně zaplacený členský příspěvek
  • Být dostatečně jazykově vybaven
  • Vybrat si po 14. říjnu 2019 z nabídky studijních a stínovacích pobytů sítě Accademia
  • Rozmyslet si, jak vybraná mobilita může přispět k rozvoji Sdružení a jakým optimálním způsobem získané poznatky, zkušenosti a dovednosti předat ostatním členům SKPKR
  • Sepsat motivační dopis (max. dvě A4), na jehož základě rada Sdružení podpoří / odloží či zamítne výjezd zájemce

Hlavním kritériem hodnocení je přínos, jaký by mohla mobilita mít pro aktivity a rozvoj Sdružení. Výjezd není „za zásluhy“ – aktivní členové budou osloveni proto, že již jsou v aktivitách rozvíjejících činnost Sdružení zapojeni a mobilita by tak měla být dalším impulzem proto, co už v rámci Sdružení dělají, nebo by chtěli začít dělat. Jelikož bude projekt realizován ve dvou bězích až do května 2021, mohou se zapojit i noví členové, kteří budou chtít mobilitu využít jako inspiraci k rozjezdu něčeho nového či vylepšení stávajícího v rámci Sdružení.

První běh projektu: říjen 2019 – duben 2020 (výjezd pěti členů – zájemců).

Druhý běh projektu: květen 2020 – duben 2021 (výjezd pěti členů – zájemců).

V každém běhu se tři členové zúčastní výukových pobytů (7-10 dnů) a dva stínování (7-10 dnů).

Podrobné informace budou po 14. 10. 2019 k dispozici na e-mailu sdruzenikp@gmail.com.