Z letní školy kariérového poradenství na Slovensku

S Alicí Mullerovou jsme se během druhého červnového víkendu s radostí zapojily do Letne školy kariérového poradenstva na Slovensku. Hlavním bodem programu byla přednáška Vlada Hambálka Práce s motivací a změnou nejen v kariérovém poradenství.

Akci organizovalo Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, tentokrát ve spolupráci s českým Sdružením. Kromě celodenního workshopu zaměřeného na motivaci, jsme načerpali inspiraci na workshopech:

  • Psychohygiena a prevence syndromu vyhoření u kariérových poradců s Petrom Csórim, ZKPRK (SK)
  • Postmoderní přístupy v kariérovém poadenství a ochutnávka přísutpu M. L. Savickasa s Lenkou Martinkovičovou, ZKPRK (SK)

Lucie Václavková vedla workshop Sociální sítě v kariérovém poradenství a Alice s kolegyní Jankou Balogovou nabídly Ochutnávku a ukázku z mentoringových modulů vytvořených v rámci mezinárodního projektu Kvalita kariérového poradenství.

Eva Uhríková z Navigácie povolaní vedla Skupinovou supervizi konkrétních případů z praxe poradců

Práce s motivací klientů

Vldo hovořil o tom, že průzkumy a různé projekty ukazují, že pro úspěšnou změnu je potřeba pracovat na úrovni osobní, vztahové a také systému. Kromě motivace pak pro změnu potřebují určité schopnosti/zručnosti.

Například na úrovni osobní je v oblasti osobní potřebujeme změnit nechtěné na chtěné  a k tomu potřebuje také klient vědět co má dělat a co má měnit. Velkou roli hraje podpora ostatních/spojenců, zvlášť když na ně můžeme mít také svou činností pozitivní vliv. Pak také to, jak systém změnu “odmění” a zda my sami na něj můžeme mít vliv.

Na konkrétních případech jsme pracovali s motivačními rozhovory, kdy jsme se zaměřovali na to, jaké výroky pomáhají nebo brání motivaci. Podle Vlada je velmi důležité se zabývat klientovými motivy (proč?) a také mu ponechat svobodu v jeho rozhodování.

Pro další studium Vlado doporučil například knihy Mistři ovlivňování, Změňte cokoliv či Motivační rozhovory ve školství.

Ochutnávka a ukázka z mentoringových modulů

Alice spolu s Jankou Balogovou vedla workshop Ochutnávka a ukázka z mentoringových modulů vytvořených v rámci mezinárodního projektu Kvalita kariérového poradenství. Janka představila svou zkušenost se zapojením do pilotního ověření procesu certifikace, který má být jedním z nástrojů zajištění kvality pro kariérové poradce. Říkala hlavně, že jí to přineslo příležitost utřídit si nejen své zkušenosti, ale i důkazy, a že jí to také pomohlo uvidět, kolik toho vlastně už za sebou má.

Poté účastníci diskutovali o důvodech, proč by poradci měli mít chuť a zájem projít tímto poměrně náročným procesem certifikace. Zazněl důvod, že naučit se sledovat kvalitu vlastní práce je důležité nejméně ze dvou důvodů – poradce získá nástroj pro vlastní rozvoj a naučí se získávat důkazy o dopadech své práce, které mohou pomoci při komunikaci o potřebnosti služeb apod.

Nakonec Alice představila mentoringový program pro poradce, který má pomoci připravit poradce na proces certifikace. Obsahuje informační a sebereflektivní část, a poradci si vyzkoušeli některé z aktivit.

Sociální sítě v kariérovém poradenství

Lucie představila sociální sítě jako nástroj užitečný pro klienty kariérového poradenství, kariérové poradce i organizace, které kariérové poradenství poskytují. Zaměřila se na využití sociálních sítí pro vzdělávání, osobní a kariérový rozvoj, hledání práce či rozjezd vlastního podnikání.

Účastníkům ukázala, jak sledovat co je nového v našem oboru, budovat komunity a sítě kontaktů, informovat o tom, co děláme a propagovat vlastní aktivity. Na konec shrnula hlavní přínosy využívání sociálních sítí, ale také upozornila na rizika, jako ochrana soukromí, nerovný přístup k technologiím, etické aspekty, aj.

Závěrem

Letní škola pro nás byla skvělou příležitostí k setkání se slovenskými kolegy a sdílení zkušeností.  Další takovou možností bude Mezinárodní konference IAVG v Brně a Bratislavě.