Co pomáhá poskytovat kvalitní poradenství online?

Ve čtvrtek 13. 6. proběhlo druhé online intervizní setkání pro členy Sdružení tentokrát na téma Co nám pomáhá poskytovat kvalitní poradenství online.

Náplní byla především výměna zkušeností nad používanými nástroji, např.  Appear.In,  Google Meet /Hangout , Skype, Facebook, WhatsApp, a diskuze o zásadách kvalitní poradenské práce online (např. využívání více komunikačních kanálů, kvalitní wifi, apod.).

Součástí setkání bylo i sdílení nástrojů, kterými se dá podpořit kreativita v průběhu poradenství, např. Road Trip Nation, simulační hra Behiro nebo online nástroje pro reflexi vlastních hodnot.

Další z online intervizních setkání pod vedením Petry Drahoňovské se uskuteční v pondělí 9. 9. od 16:00.