Mentoringový program pro kariérové poradce

V lednu ve Šlapanicích u Brna proběhl mentoringový program pro kariérové poradce, který měl ověřit výstupy projektu QUAL-IN-Q. Mentoringu se zúčastnili poradci z ČR a ze Slovenska, zástupci různých sektorů s různými porfesními zkušenostmi.

V rámci programu proběhlo testování podkladů připravených jednotlivými partnery projektu pro mentoringový program a současně diskuze nad podobou slovenského standardu kvality, který navrhli kolegové ze Združenia pro kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. Na základě výstupů mentoringovéo programu budou podkladu pro mentoringový program upraveny a zveřejněny.

Děkujeme všem aktivním účastníkům programu!