Ronald Sultana (2018): Zvýšení kvality kariérového poradenství na středních školách

V rámci projektu Erasmus+ My Future – Improving Digital Skills for Career Guidance at School vznikla příručka inspirující střední školy ke zlepšení kvality služeb kariérového poradenství.

Ronald Sultana se zaměřuje na hlavní aspekty kariérového poradenství na středních školách, které doplňuje o příklady dobré praxe z různých regionů:

  • kariérové vzdělávání,
  • kariérové informace,
  • kariérové poradenství,
  • centrum kariérových zdrojů,
  • spolupráci v kariérovém poradenství a
  • reflektující praxi poskytovatelů poradenských služeb.

Publikace je zdarma ke stažení zde.