Poznejte kariérové poradenství z celého světa v Bratislavě a v Brně!

V září příštího roku bude mít nejen česká odborná komunita příležitost účastnit se výjimečné akce – konference IAEVG (International Association of Vocational and Educational Guidance), kterou v organizuje Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry spolu s partnery. Tématem již 43. ročníku této konference, která je určena odborné veřejnosti z celého světa, bude Kariérové poradenství pro inkluzivní společnost.

Na organizaci akce se podílí také Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj a české Centrum Euroguidance, které mají na starosti mj. přípravu předkonferenčního programu, který se bude konat 9. a 10. září v Brně. Hlavní program pak proběhne v Bratislavě 11. až 13. září 2019.

Témata konference budou reflektovat mj. následující témata:

  • možnosti kariérového poradenství pro dosahování sociálně spravedlivé společnosti;
  • provázanost kariérového poradenství s dalšími obory, které podpoří hledání odpovědí na komplexní otázky dneška;
  • role jednotlivých aktérů kariérového poradenství v podpoře uplatnění jednotlivců v současném a budoucím světě práce;
  • potenciál kariérového poradenství pro rozvoj aktivního občanství a prevenci radikalizace;
  • sdílení zkušeností pro rozvoj systému kariérového poradenství; aj.

Za SKPKR si velmi vážím možnosti podílet se na organizaci této události, která jak věříme přispěje nejen k rozvoji sdružení, ale i kariérového poradenství jako takového.

Prezidentka IAEVG poslala českým a slovenským organizátorům videopozdrav, který najdete zde: https://youtu.be/pKCdhC5IVMo

Pro více informací nás prosím kontaktujte na e-mailu: sdruzenikp@gmail.com.