Sejdeme se na 3. ročníku odborné konference v kariérovém poradenství?

Možnost sdílet zkušenosti ze své poradenské praxe, inspiraci pro vzdělávání kariérových poradců i výsledky výzkumů a projektů v oblasti kariérového poradenství a rozvoje kariéry nabízí již třetí ročník mezinárodní konference, kterou pořádá české Centrum Euroguidance ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové, 23. a 24. 11. 2018.

Tento ročník konference je věnován kariérovému poradenství v lokálních a globálních sítích, ať už mluvíme o networkingu v oblasti profesního rozvoje kariérových poradců a výkonu jejich profese nebo jako o jedné z kompetencí pro řízení vlastní profesní a vzdělávací dráhy. Můžeme mluvit o sítích v online prostředí – jako o nástrojích kariérového poradenství a rozvoje kariéry – i o sítích, které vznikají na lokální úrovni mezi poradci a dalšími aktéry poradenství. Lokální a globální v názvu konference odkazuje k dualitě našich kariér – které jsou žité v lokálních podmínkách našich měst a rodin a současně intenzivně ovlivňovány globálními trendy a podmínkami.

Konference nabízí výjimečnou příležitost pro další odborný rozvoj, mj. i s ohledem na účast řady zahraničních hostů, např. Rie Thomsen, Jeana Jacquesa Rupperta, Thomase Dienera nebo Rosie Alexander. Kromě toho je však také příležitostí pro budování komunity kariérových poradců a poradkyň.

Více informací o akci najdete na webových stránkách konference, kde jsou také dostupné výstupy z dvou předchozích ročníků. Přihlašování je otevřené do konce října.