Designujte spolu s námi mentoringový program pro poradce a proces certifikace kariérových poradců

Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj je spolu s mezinárodními partnery zapojeno do projektu Implementace kvality v kariérovém poradenství, jehož aktivity můžete sledovat na našich webových stránkách. V první fázi projektu probíhal „sběr“ existujících standardů kvality a jejich kritická analýza s ohledem na volená témata či způsob jejich implementace. Současně v České republice proběhla série diskuzních setkání na téma kvalita v kariérovém poradenství, kde byla příležitost témata diskutovat a hledat společné porozumění kvalitě v poradenství – do diskuzí se zapojili účastníci seminářů v Brně, Jihlavě, Plzni a v Praze.

Nyní se projekt dostává do další fáze, ve které bude na základě zjištění z úvodní analýzy a ve spolupráci s poradci se zapojených zemí, navrhován:

  • mentoringový program pro poradce, kteří chtějí projít certifikací;
  • a proces certifikace poradců.

Příprava těchto výstupů má za cíl reflektovat také potřeby poradců u nás. Z toho důvodu Vás prosíme o spolupráci na přípravě jednoho z modulů mentoringového programu – Poradenské přístupy a techniky – a sdílení Vašich zkušeností s procesem certifikace. Prosím podělte so o své zkušenosti, názory a doporučení do přiložených dokumentů.

Mentoringový program

Certifikace poradců

Kromě uvedeného v projektu proběhne také příprava výstupů zaměřených na organizace – podpůrné materiály pro certifikaci organizací poskytujících kariérové poradenství a proces auditu pro organizace poskytujících kariérové poradenství. I o postupu prací na těchto aktivitách Vás budeme průběžně informovat na našcih stránkách.