Další výstupy ze seminářů ke kvalitě v kariérovém poradenství

25. dubna 2018 proběhlo ve spolupráci s Národním vzdělávacím fondem další diskuzní setkání se zájemci o kariérové poradenství., kde byly mimo jiné diskutovány již realizované projekty, které s tématem kvality souvisí a přináší další úhly pohledu na danou problematiku, např. projekt IMPROVE.

Současně diskutující reagovali na výstupy předchozích setkání v rámci projektu QUAL-IM-G (viz myšlenková mapa v přiložené prezentaci). Uvedené navrhovali účastníci doplnit zejména v oblasti požadavků na kvalitu v KP z pohledu poradce o následující:

  • Dobrovolnost ze strany klienta
  • Možnost odmítnutí klienta
  • Autonomní, nezávislé a nezaujaté postavení
  • Dostatečné informační zdroje
  • Vhodné bezpečné zázemí
  • Dodržování etických norem a dostatečné znalosti a dovednosti poradce v KP (co dělám, dělám správně)
  • + diskutabilní je odrážka „spokojený klient“ – i při sebelepší snaze, kvalifikaci, informační základně atd. klient nemusí být plně spokojen.

03-Kvalita-v-KP-ZF-01