Hledání informací o světě práce…

Jednou důležitých z rolí kariérových poradců je poskytování informací o světě práce a vzdělávacích příležitostech. Informace o světě práce jsou významným informačním zdrojem pro kariérové rozhodování a pro plánování vlastního kariérového rozvoje.

Jaké požadavky musíme splnit pro jednotlivé profese,  jak vypadá pracovní den lidí v různých povoláních, s jakými obtížemi se potýkají a co jim dělá radost? Jak jsou různá povolání vnímaná a oceňovaná společností? Jak jsou finančně ohodnocena a jaké další benefity mohou přinášet?Jaká je konkurence v daném odvětví a jaké jsou pracovní podmínky?

Pokud (nejen) mladým lidem nabídneme informace tohoto druhu z široké škály povolání, můžeme je alespoň částečně připravit na realitu, která je čeká. Příběhy povolání však můžou být inisprativní pro lidi v každé fázi jejich kariéry,

V anglické literatuře se s informacemi o světě práce často setkáte pod zkratkou LMI: Labour Market Information, a jejich důležitost pro veřejnost je skloňovaná především s ohledem na rychle se proměňující svět práce, který vyplývá z celé řady faktorů, které na sebe vzájemně působí, od globalizace přes automatizaci, digitalizaci a ekonomiku sdílení až po proměny životního prostředí.

Diskuzi nad podobou budoucího světa práce a naší rolí v něm – jako občanů, rodičů, zaměstnanců i kariérových poradců – vnímáme jako důležitou a rádi bychom ji podpořili v rámci nové sekce tohoto blogu: Informace o světě práce.

Budeme rádi za sdílení vašich příspěvků k tématu, námětů na diskuzi, komentářů či praktických doporučení, jak informace o světě práce využíváte vy, s jakými zdroji pracujete a jak kariéroví poradci mohou podpořit optimistickou vizi budoucího světa práce.