Intervizní setkání kariérových poradců – 1. 3. 2018

Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj je platforma, jejímž cílem je vzájemná podpora a profesní rozvoj členů. Cíl je jasný, jeho realizace může na sebe brát různé podoby. Protože jsme rozhodli fungovat na spolkovém principu, tedy „členové sami sobě“, udělali jsme další krok směrem ke sdílení našich zkušeností – tentokrát formou pravidelných intervizních setkávání.

Poprvé jsme se sešli s cílem vyjasnit si formu i obsah těchto setkávání, a rovnou si tuto formu vyzkoušet s prvními tématy, která si na setkání přineseme. Hned nám bylo jasné, že sdílení nám chybí, nápadů a námětů, jak prostor vyplnit, padalo mnoho – od představení našeho způsobu práce, vzájemného učení po pomoc při řešení otázek a obtíží, se kterými se v průběhu naší práce setkáváme. První setkání proběhlo na půdě pracoviště InBáze, kde s Andreou pracujeme. Dohodli jsme se, že pokud to bude možné, budeme organizovat setkávání tak, abychom se střídali v místě setkání, jejich organizaci i facilitaci.

Alice Müllerová

Na první intervizní setkání jsem se těšila a musím říci, že jsem nebyla zklamaná. Sešly jsme se v úzkém kruhu, po celou dobu panovala atmosféra důvěry a bezpečí, což bylo příjemné. Nastavily jsme si očekávání a pustily se do práce.

Jako přínos vnímám to, že jsme se navzájem seznámily s tím, co každá z nás dělá, čím se zabývá a jaké výzvy a problémy řeší. Za daný čas jsme zpracovaly dvě témata, měla jsem to štěstí, že jedno z nich bylo mé. Díky kolegyním jsem získala nové pohledy na věc podle jejich vlastních zkušeností a postojů, které mne obohatily. V průběhu práce se objevovaly další rozvojové aktivity, které by pro nás byly užitečné a které chceme naplánovat a realizovat.

Když to shrnu, mimo to, co jsem si odnesla to praxe, to bylo moc fajn, více jsme se vzájemně poznaly a z mého pohledu jsme si to opravdu užily. 🙂

Michaela Cuřínová