Spolupráce profesních sdružení v kariérovém poradenství na tématu kvalita

V rámci projektu Implementace kvality v kariérovém poradenství Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj ve spolupráci s Národním vzdělávacím fondem připravuje třetí z řady seminářů na téma Kvalita v kariérovém poradenství – akce se bude konat 25. 4. 2018 v Praze.

Workshop bude probíhat zejména formou brainstormingu na témata:

  • Kariérové poradenství pro nízkokvalifikované
  • Kvalita kariérového poradenství
  • Kompetence kariérového poradce