Kdo je kdo – Petra Drahoňovská

Sekce Kdo je kdo představuje členy a členky Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj a ukazuje různorodost zkušeností v kariérovém poradenství.

Petra Drahoňovská

Jaká byla Tvoje cesta ke kariérovému poradenství?

Ke kariérku (jak označuji trochu familiérně kariérové poradenství + kariérový koučink 🙂 jsem se dostala nejprve přes vzdělávání dospělých v komerční i nekomerční sféře, kde se pohybuji profesně od roku 2004. Po té jsem se přes NÚV (příspěvkovka MŠMT) dostala ke kariérovému poradenství ve školství. To mě opravdu zaujalo svým potenciálem a přímou logickou návazností právě na rozvoj dalšího vzdělávání.

Rozhodla jsem se tuto sféru více prozkoumat. Udělala jsem si tedy v r. 2011 přes britský Primeast téměř roční koučovací kurz. Po té jsem hledala, co koučování a oblast kariérního poradenství (či specificky kariérního koučinku) spojuje. A následovalo velké množství dalších kurzů (kde jako další důležitý ve svém rozvoji považuji kurz švýcarské metody CHQ).

V ČR jsem vděčná zejména Euroguidance – organizaci, která umožňuje nám, kariérovým koučům a poradcům, se vzdělávat. A to jak díky českým lektorům, tak také díky zahraničním. Umožňuje se také potkávat, sdílet a porovnávat naše zkušenosti.

Od roku 2012 pracuji jako kariérový poradce, kouč a lektor na volné noze. A musím říct, že 99% zakázek, na kterých jsem doposud jako freelancer pracovala, byly fakt skvělé. Zajímavé, kreativní, rozvíjející i pro mě osobně. Nyní, na začátku 2018, mám za sebou přes 1100+ koučovacích individuálních sezení a přes 4400+ proškolených lidí. S každým dalším příběhem člověka se učím a mám radost, že ho mohu jako inspiraci předávat dál.

Jaké oblasti kariérového poradenství Tě v současnosti nejvíce zajímají?

V oblasti individuálního kariérka mě nejvíce baví podporovat klienty v situacích kdy:

 • chtějí vypilovat svoji osobní značku a osobní online marketing a přirozeně se prezentovat na trhu (osobně i online)
 • řeší profesní tranzit z oboru do oboru (hodně klientů mám z IT, asi protože jsem pracovala, a z části externě pracuji, pro Google partnery a spolupracuji velmi intenzivně jako lead kariérové sekce Czechitas)
 • řeší další profesní růst ještě než nastane krize (často jde o manažery, kteří už cítí, že je čas na změnu)
 • chtějí jít z komerční do nekomerční sféry nebo naopak (mohu sdílet vlastní praxi s obojím)
 • chtějí z ČR pracovně do zahraničí
 • vracejí se po delší pracovní praxi ze zahraničí na český trh práce a chtějí zmapovat aktuální situaci
 • jde o cizince, expaty ladící kariéru u nás v ČR (chtějí pochopit fungování českého trhu práce)
 • chtějí jít na volnou nohu
 • už jsou na volné noze a chtějí zefektivnit svůj marketing a obchod

… toto jsou nejčastější témata, se kterými se na mě moji klienti obrací. Funguji pak osobně či online, v češtině, angličtině.

A protože od roku 2016 pracuji každý rok cca 4 – 6 měsíců z Guatemaly a Mexika (a dříve ze Salvadoru), přidala jsem do svého portfolia kariérko ve španělštině a pracuji také s tématy, pokud klienti:

 • chtějí začít fungovat jako tzv. digitální nomádi (DN)
 • chtějí řídit svůj tým na dálku (př. mají v týmu millennials, kteří jako DN fungují NEBO oni jako šéfové chtějí fungovat na dálku)
 • chtějí pracovat v Latinské Americe
 • potřebují velký kariérní restart – pro tyto klienty pořádám speciálně nově 1x / rok v Mexiku 14 denní tzv. Career Retreat “Zen & Surf Your Career”: 2 týdny na pláži, kdy si klienti díky pravidelným půldenním workshopům a práci s Kariérovým diJÁřem mohou uspořádat své myšlenky, co chtějí, kam chtějí dále směřovat – díky absolutně jinému prostředí získají odstup a nadhled na svoji situaci a do ČR se zpět vracejí nejen nabiti energií, ale také s tím, že ví, co dál.

Pro firmy, univerzity a neziskovky pak v oblasti kariérka dělám většinou workshopy zaměřené na:

 • rozvoj osobního brandu vs. firemní značky
 • osobní online marketing vč. efektivního využití LinkedIn pro podporu osobní značky
 • rozvoj networkingu a obchodu (či fundrisingu) pomocí LinkedIn
 • zen career management jako prevenci syndromu vyhoření
 • outplacement aneb kariérko pro propuštěné zaměstnance
 • + přes Euroguidance (či další jiné nekomerční projekty) je mi pak ctí školit další kariérové poradce:)

Mojí specializací je, že vedle konzultací a workshopů tvořím vlastní kariérové nástroje. Ty mohou klienti používat sami jako “self-help”, nebo je mohou využívat další poradci k obohacení svých technik a metod. A samozřejmě je při práci s klienty používám já sama.

Dlouhodobě spolupracuji v oblasti kariérka také vedle Czechitas s dalšími neziskovkami, jako: Nadání a dovednostiWomen for WomenSpiralis a na národních projektech v oblasti kariérka s FDV MPSV.

Čím podle Tebe může být online prostředí kariérovým poradcům užitečné? Využívají tyto možnosti  dostatečně?

Myslím, že více a více lidí je zvyklých hledat řešení rychle a online. A to i v oblasti pomoci s dalším kariérním rozvojem. Já osobně jsem příznivec balancování práce s technologiemi se životem v reálném světě (viz. můj poslední blog na toto téma tady). Bránit se za každou cenu tech trendům (a to i v kariérku) je trochu boj s větrnými mlýny. Jasně, jsou a budou lidé (poradci i klienti), kteří budou vždy preferovat primárně osobní kontakt. Ale poskytovat část služeb online, či využívat nějaké aplikace k obohacení práce s klienty otevírá obrovský potenciál. Např. můžete pracovat s klienty, kteří žijí/pracují v danou chvíli v zahraničí. Nebo vy sami můžete pracovat ze zahraničí pro klienty v ČR. Nebo prostě pracujete ve městě xy v ČR a najdou se klienti, kteří chtějí kariérko právě od vás, ale nemají časové či finanční možnosti přijet osobně. Tak se na vás obrátí s prosbou o online spolupráci. Já sama mám zkušenost se všemi zmíněnými variantami.

Pokud bych si mohla volit, tak preferuji osobní práci s klientem, kdy je snazší zapojit více smyslů. Nicméně tu volbu vždy nechávám na klientovi. Co bych chtěla jen zmínit jako důležité, je nějaká základní technická vybavenost nás poradců. Např. abych měli záložní nástroje, když jeden nefunguje, abychom byli schopni poradit klientovi, když něco nebude online fungovat.

Já osobně neustále testuji různé appky, ale většinou online poradenství nebo online nástroje v poradenství nejsou žádná extra věda. Myslím, že základ je zvládnout alespoň úvodní online call s klientem a popovídat si o jeho představě, co od nás, poradců, očekává. Někdy je to i pro klienty nová zkušenost a zároveň i třeba příprava na to, že hodně firem nyní přes online pohovory nabírá. Dále myslím, že je užitečné, když je poradce schopen pracovat s online sdílenými dokumenty – to např. velmi usnadňuje editace CV klientů. Dalším základem je určitě schopnost pracovat efektivně s LinkedIn a pochopit fungování a roli sociálních sítí na současném trhu práce.

Já osobně, ještě vedle práce ve sdílených dokumentech, jsem teď využila nedávno při online poradenství s klientkou online sdílené myšlenkové mapy (https://coggle.it/ ) a prima mi přijde třeba vizualizace klientovy situace po úvodním setkání za pomocí aplikace Coaching Spaces (odkaz tady). Online nástroje rostou jako houby po dešti – jen je sesbírat a otestovat, co nám “bude chutnat”:) 

Procestovala jsi řadu zemí, a v některých také část roku pravidelně pracuješ. Jak Tě tyto země inspirovaly a inspirují pro Tvoji práci? Ovlivnil život v zahraničí nějak Tvůj pohled na práci, kariéru a kariérové poradenství obecně?

Každý, kdo pracoval/studoval nějakou dobu v zahraničí, bude mít určitě stejnou zkušenost, a tou je prostě získání nedocenitelného nadhledu a jiné perspektivy. Uvědomění si toho, co v Evropě resp. v ČR máme skvělé a kde naopak máme ještě potenciál k rozvoji a kde se můžeme sami učit.

Já se vracím pravidelně (nyní skoro už každé 3 měsíce) do Střední Ameriky kvůli energii, kterou místní kultura má, a také kvůli přírodě, slunci, moři. Ale více profesní důvod je, že v prostředí místních co-workingů potkáváte nejen místní lidi, ale také mnoho profíků z Ameriky, Kanady a zároveň ze zemí Jižní Ameriky. Potkávají se tu tak na jednom místě trendy, výhody, problémy zemí tzv. prvního, druhého i třetího světa. Být a pracovat tady mi umožňuje vidět, jak lidé profesně fungují v různých zemích, porovnávám jejich profesní příběhy a strategie. A vidím, že toho máme více společného než rozdílného:)

Jako cizinka (navíc bílá:) snadno navážete hovor lidmi ze všech sociálních vrstev – s těmi, co prodávají své zboží na chodníku na ulici, i s lidmi z top businessu nebo IT. Zejména v co-working centrech pak potkáte obrovské množství lidí, kteří pracují online na dálku – ať na volné noze nebo jako zaměstnanci nebo jako majitelé firem s globálními online týmy. Jako ve všech zemích tzv. třetího světa je tu také vidět mnohem větší rozdíl mezi lidmi chudými vs. bohatými a mezi lidi bez vzdělání a se vzděláním. Jako kariérový poradce tu tedy snáz mohu navnímat celou šíři spektra trhu práce.

Nicméně ve španělštině se mi tu trochu obtížněji prezentuje moje profese – když ji přeložím doslova, lidé si pod tím moc neumí představit, co dělám. Profese kariérového kouče / poradce tu zatím samostatně neexistuje. Koučink ano, agentury práce a outsourcing ano. Takže na to musím opisem… ale konec konců to vlastně dělám i v ČR:)   

V čem vidíš potenciál sdružování se a spolupráce v kariérovém poradenství?

Jak jsem už zmínila výše, jedním z velkých benefitů, které umožňuje české Euroguidance je, že my kariéroví poradci se můžeme nejen vzdělávat, ale také na těchto akcích osobně seznámit. Nicméně stále jde primárně o vzdělávací akce a na networking je ne vždy tolik času, co bychom si přáli.

Proto považuji za super mít možnost sdílet zkušenosti právě na platformě jakou je třeba Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj (či další podobná sdružení / asociace). V ČR zatím není pozice supervizora přímo pro kariérové poradce – a já sama cítím často potřebu probrat určité konkrétní situace při práci s klienty. Proto velmi vítám jeden z cílu Sdružení, kterým je nastavit si vzájemně systém intervizí. Na nich se velmi ráda budu sama aktivně podílet.

Zároveň (teď více pohledem marketingovým) vnímám tuto aktivitu jako něco, co dává naší profesi váhu, jak v očích jiných aktérů na trhu práce, tak samotných klientů.