Co se děje v projektu Implementace kvality v kariérovém poradenství?

Projekt Erasmus+ Implementace kvality v kariérovém poradenství, jehož je SKPKR partnerem, začal v říjnu tohoto roku. Projekt má za sebou již první projektové setkání, kromě kterého se v Bratislavě konal také workshop Urobme si kvalitu v kariérovém poradenství, v rámci něhož zástupci některých partnerů představili otázky, zdroje a inspirace související se zajištěním kvality v daných zemích (Británie, Česká republika, Německo a Slovensko). Dále se projekt prezentoval na mezinárodní konferenci Kariérové poradenství v měnícím se světě.  V neposlední řadě můžete už také navštívit stránky projektu: www.guidancequality.eu.

Tyto aktivity tak započaly proces sdílení a široké diskuze nad východisky a cíli projektu, kterým bychom rádi do výstupů zahrnuli všechny relevantní hlasy…