Konference Kariérové poradenství ve školní praxi očima členů

Centrum vzdělávání všem, poskytovatel kariérového poradenství zřizovaný Jihomoravským krajem, zorganizovalo 14. června 2017 v Brně konferenci Kariérové poradenství ve školní praxi, jejímž cílem bylo otevřít téma kariérového poradenství na školách (nejen) pro odbornou veřejnost.

Součástí programu byla také burza zdrojů a inspirací, kde se mj. představil slovenský projekt Komposyt, ale také Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj, jehož několik členů se konference také účastnilo. Jejich odpovědi na otázku: „Čím vás oslovila konference Kariérové poradenství ve školní praxi?“, najdete níže:

Oslovila mne možností vnímat pozici kariérového poradenství v kontextu jiného kraje. Seznámit se s konkrétními příklady praxe kariérového poradenství v tomto kraji a setkat se s odborníky, poradci, učiteli, kteří tuto praxi v kraji vytváří.

Lukáš Vlček

Oslovil mě výzkum doc. Hlaďa z Brna a jeho zajímavé výstupy týkající se kariérové adaptability studentů. Dále byly inspirující příklady dobré praxe ze škol v Jihomoravském kraji.

Andrea Csirke

Mě osobně konference oslovila nejvíce úžasnou organizací, a protože mám osobní zkušenost s realizací konferencí (5 ročníků konference Koučink v praxi a další) tak vím, o čem mluvím/píšu. Z odborné oblasti jsem si z každého příspěvku, který byl prezentován, vzala nějakou zajímavost, kterou mohu dále využít ve své praxi poradce a vzdělavatele kariérových poradců, ať prakticky či informačně. Děkuji za možnost tam být i aktivně vést workshop o využití karet CETERAS!

Sylvie Navarová

Oslovila mě šíře zkušeností účastníků konference a různorodost jejich pohledů na kariérové poradenství ve školách i variabilita produktů pro školní kariérové poradenství.

Kateřina Hašková